Защо CSIF

CSIF e частно инвестиционно дружество, основано през 2005 година. Негови акционери са  Цветелина Бориславова и фондацията й Кредо Бонум.

МИСИЯ: УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО!

Принципи: Иновативност, гъвкавост, отговорност пред обществото, грижа за природата.

CSIF се стреми да създава стойност за своите акционери като допринася за дългосрочното икономическо развитие, растеж и просперитет на България чрез:

  • Инвестиране в сфери, които са традиционно силни и приоритетни за България
  • Инвестиране в иновативни технологии и природосъобразни отрасли на енергетиката като възобновяеми енергийни източници
  • Инвестиране и преструктуриране на активи в затруднено положение

Реализиране на възможните синергии между компаниите в своя диверсифициран портфейл

Прилагане на интегриран подход към целия бизнес на групата. Ние, екипът на CSIF, се придържаме към най-високите световни стандарти на професионализъм и почтеност. Вярваме, че това е идеалният вариант за привличане и развитие на силен професионален екип, който да превърне CSIF в една от водещите и значими компании в България.

Важно: