Clever Synergies Investment Fund
Clever Synergies Investment Fund Контакти >

OUR CREDO

Clever Synergies Investment Fund над 15 години инвестира стратегически в традиционно силни и приоритетни за България сфери, в съгласие с принципите за устойчиво развитие

Научи повече >

Инвестиции CSIF инвестира приоритетно в следните области

Възобновяема енергия

CSIF инвестира в производството на вятърна и хидроенергия.

Научи повече >

Туризъм

Пампорово е целогодишна планинска дестинация за ски, летен и конгресен туризъм.

Научи повече >

Земеделие

Компаниите за земеделско производство на CSIF обработват повече от 2,000 хектара земя.

Научи повече >

Финансови услуги и банкиране

БАКБ - е класирана на 13-то място по размер на активите в банковата система на България.

Научи повече >

Пристанищни услуги и морски транспорт

Порт България Уест e специализирано пристанище за обществен транспорт разположено в западната част на Бургаския залив.

Научи повече >

Спедиция

Деспред АД една от водещите спедиторски компании в България, предлагаща всички видове обработка и транспортиране на стоки.

Научи повече >

Инжинеринг

Монек Юг е производител на оборудване за минно и тунелно строителство с повече от 47 години опит в областта.

Научи повече >
Социално отговорната политика на CSIF се реализа чрез програмите на Фондация Кредо Бонум
Социално отговорната политика на CSIF се реализа чрез програмите на Фондация Кредо Бонум

Социално отговорната политика на CSIF се реализа чрез програмите на Фондация Кредо Бонум

С проектите си, екипът на Фондацията допринася за културното, емоционално и духовно израстване на съвременния човек.

Жива Градина
Жива Градина

Жива Градина