Вятърни паркове

Дисиб ООД и Уиндекс ООД са компании, производители на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Дисиб ООД
Има изградени 21 ветрогенератора с обща инсталирана мощност 16,5 мегавата. Вятърният парк е с площ 316,345 декара.
Дисиб ООД
Уиндекс ООД
Има изградени 5 ветрогенератора с обща инсталирана мощност 3,85 мегавата. Вятърният парк е с площ 89,023 декара.
Уиндекс ООД

Ветропарковете на двете дружества са изградени на 900 000 декара собствени земи, находящи се в общ. Каварна, обл. Варна.