Възобновяема енергия

СИЕСАЙЕФ АД инвестира във вятърни паркове и водноелектрически централи

Вятърните паркове са с капацитет 250 MW, а водноелектрически централи са с инсталирана мощност над 10 MW

Вятърни паркове
Дисиб ООД и Уиндекс ООД са компании, производители на електрическа енергия от възобновяеми източници. […]
Научи повече
Вятърни паркове
Водноелектрически централи
Водноелектрически централи ВЕЦ „Асеница 1“ с обща инсталирана мощност 7,168 мегавата ВЕЦ „Асеница 1“ […]
Научи повече
Водноелектрически централи