Булджак ЕАД

bjlogo

Булджак ЕАД

„Булджак“ ЕАД е собственик и менажираща компания на хладилни съоръжения и рибопреработвателно предприятие, разположени на пристанището.

Сайт на дружеството >

Инфраструктура

  • Кейова стена и кранове непосредствено до хладилника, позволяващи директно товарене и разтоварване: плавателен съд - хладилник;
  • Рампи за товарене и разтоварване на автомобили и жп вагони;
  • Електрокари и товарни асансьори;
  • Удобни пътни и жп връзки;
  • База

Хладилно-складовата  дейност е осигурена от  14 хладилни зали с общ капацитет 48 000 куб.метра и 200 м2 закрита складова база. В хладилните  зали се поддържа температура в диапазона  от +17оС  до -27оС, което прави възможно съхраняването както на дълбоко замразени, така и на охладени храни. Температурният режим се поддържа от модерни инсталации и е напълно автоматизиран.

Записващи устройства позволяват проследяване на температурата във всяка зала за период от 24 месеца. Внедрена е система за управление на качеството НАССР, както и стандарт ISO 9001:2015. Персоналът, отговорен за поддържането и експлоатацията на Хладилната и складова база, е високо квалифициран.

Хладилно - складова база Булджак предлага:

  • Отдаване под наем на складови площи;
  • Съхранение на стоки под режим митническо складиране;
  • Товаро-разтоварни операции;
  • Митническо представителство;