За нас

CSIF е инвестиционно дружество което реализира стойност за своите акционери от успешни синергии между бизнеси в различни икономически сектори

Първо България

Инвестиране в индустрии, които са традиционно силни и проспериращи в България

Иновативни Технологии

Инвестиране в иновативни технологии и щадящи природата отрасли

Проблемни Активи

Инвестиране и преструктуриране на активи в затруднено положение

Портфейл от Синергии

Реализиране на възможните синергии между компаниите в своя диверсифициран портфейл

В инвестиционния процес се ползват два основни подхода:

Разработване на иновативни проекти Придобиване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение

Компанията е съсредоточена върху седем основни бизнес сфери

Компанията
01 Възобновяема енергия CSIF инвестира в производството на вятърна и хидроенергия. Научи повече >
02 Туризъм Пампорово е целогодишна планинска дестинация за ски, летен и конгресен туризъм. Научи повече >
03 Земеделие Компаниите за земеделско производство на CSIF обработват повече от 2,000 хектара земя. Научи повече >
04 Финансови услуги и банкиране БАКБ - е класирана на 13-то място по размер на активите в банковата система на България. Научи повече >
05 Пристанищни услуги и морски транспорт Порт България Уест e специализирано пристанище за обществен транспорт разположено в западната част на Бургаския залив. Научи повече >
logistics
06 Спедиция Деспред АД една от водещите спедиторски компании в България, предлагаща всички видове обработка и транспортиране на стоки. Научи повече >
cover_photo
07 Инжинеринг Монек Юг е производител на оборудване за минно и тунелно строителство с повече от 47 години опит в областта. Научи повече >