Водноелектрически централи
ВЕЦ

ВЕЦ „Асеница 1“ с обща инсталирана мощност 7,168 мегавата

ВЕЦ "Асеница 1"
ВЕЦ

ВЕЦ „Асеница 2“ с обща инсталирана мощност – 1,73 мегавата

ВЕЦ "Асеница 2"
ВЕЦ
ВЕЦ "Станкова река" с обща инсталирана мощност – 0,920 мегавата. Разположен в землището на гр. Белица.
ВЕЦ "Станкова река"