Инжинеринг

Monek-logo

Инжинеринг

CSIF е основен акционер в Монек Юг, машиностроителна компания с повече от 47 години опит в областта.

Сайт на дружеството >
cover_photo
  • „МОНЕК-ЮГ“ АД е разположен на производствена площ от 106 дка , като покритата производствена площ е 40500 м2.
  • Обособени като самостоятелни производствени звена са: Цех за минно-пробивен инструмент
  • Цех за минно-металургично оборудване
  • Цех за технически каучукови изделия
  • Инструментално – прототипен цех и Леярен цех
  • Общата численост на персонала е 300 работници и специалисти ,от които 30 са с инженерно- техническо и икономическо
  • образование, а 55 са със средно-специално образование

Цехът разполага и със самостоятелна лаборатория осигурена с необходимата апаратура за извършване на технически контрол на целия производствен цикъл.

  • За всички изделия се издава сертификат за качество.
  • Изделията се изработват съгласно изискванията на Българския Държавен Стандарт, който напълно е съобразен с 180 – стандарта.
  • В момента се работи за внедряване на стандарта 1509001/2000.

Качеството на минно-пробивния инструмент произведен от „МОНЕК-ЮГ“ АД е доказано както на българския пазар, така и на пазарите на Австрия, Германия, Турция, Италия, Македония и други страни.

Производствените мощности и технологичното оборудване на цех Механо-шлосерен позволява да се произвежда продукция за нуждите на рудодобива, обогатяването, металургията, строителството, както подемно- транспортни машини и резервни части за тях.

Дружеството разполага с необходимите инженерно- технически кадри. Има изграден Технически отдел, който се занимава с конструиране на машините и съоръженията, и изготвяне на технологии за тяхното производство. По-голяма част от номенклатурата на „МОНЕК-ЮГ“ АД е разработена изцяло в Техническия отдел. Внедрени са високо ефективни системи за проектиране, на които работят високо квалифицирани специалисти.