Финансови услуги и банкиране

Финансови услуги и банкиране

Българо-американска кредитна банка е класирана на 13-то място по размер на активи, 10-то място по обем на бизнес кредити и 9-то място по обем на ипотечни кредити в банковата система на България, съгласно класификацията на Българската народна банка.

Сайт на Банката >
Приоритети

Приоритети

Да бъдем Зелената Банка на България, започвайки от корпоративна отговорност на банката

В условията на един променящ се урбанизиран свят, съчетан с прогресивно намаляване на основните изчерпаеми енергийни източници,  замърсяване и влошаване на околната среда, е налице необходимост от промяна на съществуващите политики за развитие свързани с ново отношение към околната среда.

В тази ситуация Българо-американска кредитна банка вижда ролята си у нас като едни от двигателите на променящите се икономически модели и политики за развитие, както и на по-съществено интегриране на зелената идея в тях. Мисията на БАКБ е насочена към предоставяне на иновативни финансови решения, основани на три взаимосвързани и взаимозависими приоритета – зелено банкиране, социално банкиране, и устойчиво банкиране.

Основен и най-активен партньор на банката е българският бизнес.  В него се търсят и прилагат най-новите подходи и иновации, с цел по-добро пазарно и обществено позициониране, както и оптимизиране на разходите. Тук идва и ролята на Българо-американска кредитна банка в устойчивото развитие, посредством икономическа логика, затова банката  предоставя банкови продукти и финансови услуги на фирми, които да извършат необходимата революционна промяна.